AKTUALNOŚCI

 

Aktualizacja 2: COVID-19 - Bezpieczeństwo, rozwiązania i otwarcie biur

Wraz z powolnym zdejmowaniem ograniczeń społecznych i publicznych na całym kontynencie, pracownicy GATX Rail Europe (GRE) wracają do biur, gdzie mogą nadal świadczyć doskonałe usługi swoim klientom i innym branżowym interesariuszom. Cały czas pozostajemy skoncentrowani na kliencie, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa i naszych pracowników – to nasz priorytet numer jeden.

Wiedeń, Hamburg, Warszawa, Paryż, 19 maja 2020 r. - Obecna sytuacja COVID-19 nadal wpływa na naszych pracowników, klientów, dostawców i warsztaty. Z tego powodu uważamy, że ważne jest, aby wziąć pod uwagę indywidualną i aktualną sytuację każdego z interesariuszy. Nadszedł czas, aby powoli wracać do normalności.

Kilku naszych producentów i niektóre zewnętrzne warsztaty albo ograniczyły działalność gospodarczą, albo zostały tymczasowo zamknięte. W rezultacie, w dalszym ciągu zarządzamy harmonogramami działań naszych zakładów, aby sprostać potrzebom naszych klientów. Jesteśmy również w kontakcie z każdym klientem w zakresie dostaw i serwisowania wagonów, aby znaleźć rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wierzymy, że GRE może przyczynić się do ułatwienia leasingu wagonów kolejowych, nawet w aktualnych czasach. Nasz zaangażowany zespół nieustannie poszukuje praktycznych rozwiązań, aby ograniczyć wszelkie opóźnienia i utrzymać Państwa biznes na właściwym torze. Doceniamy Państwa cierpliwość i przyjazne partnerstwo.

Wszyscy pracownicy GRE, którzy pracowali zdalnie z domu w ciągu ostatnich kilku tygodni, będą mogli wrócić do biur w celu wykonania niezbędnych obowiązków, zgodnie z rygorystycznymi standardami higieny i dodatkowymi, narzuconymi przez siebie zasadami w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia poprzez stałe zachowanie 1,5m odległości. Spotkania z zewnętrznymi dostawcami, sprzedawcami i partnerami będą dozwolone tylko przez menedżerów w naprawdę pilnych sprawach, zgodnie z tymi samymi wysokimi standardami higienicznymi.

Proszę pamiętać, że osoba(y) kontaktowa(e) będzie(ą) nadal dostępna(e) dla Państwa. Będziemy nadal indywidualnie koordynować każdą sprawę, aby jak najlepiej spełniać Państwa potrzeby. W dalszym ciągu staramy się znajdować rozwiązania i dostarczać Państwu doskonałą obsługę, aby umożliwiać przepływ towarów, a wszystkim ludziom zapewniać zdrowie i bezpieczeństwo.