WYPRZEDZAMY POSTĘP. ZAWSZE DO DYSPOZYCJI.

GATX Rail Europe dąży do jasno sprecyzowanego celu: chcemy osiągnąć status najlepszej firmy zajmującej się dzierżawą wagonów w Europie.

Nie podążamy za tendencjami rynkowymi - chcemy być zawsze o krok przed nimi. Posiadamy własny warsztat produkujące i serwisujące wagony towarowe. Jesteśmy oddani naszej filozofii nieustannej otwartości na innowacje, powstające każdego dnia w oparciu o najrzetelniejszą wiedzę techniczną. 

GATX Rail Europe jest w pełni zależną od GATX Corporation spółką, która posiada w Europie flotę złożoną z ponad 25 500 cystern i wagonów towarowych.

Mamy biura w Wiedniu, Hamburgu, Düsseldorfie i Lipsku a także w Paryżu i Warszawie, dzięki czemu jesteśmy reprezentowani lokalnie na czterech spośród najważniejszych rynków transportu kolejowego w Europie. I zawsze odpowiadamy na potrzeby klientów.