DODATKOWE US‎ŁUGI W JEDNYM MIEJSCU.

 Sieć usług serwisowo-konserwacyjnych oraz szeroki wachlarz usług technicznych stanowią o mocnych stronach GATX Rail Europe. Dzięki temu możemy w każdej chwili zapewnić naszym klientom fachową i szybką konserwację dzierżawionych wagonów.

Nasze warsztaty oferują naprawy i rewizje cystern. Ich usługi obejmują m.in. kontrole i smarowanie, a także wymianę drobnych elementów wyposażenia cystern bez konieczności przerw w eksploatacji.

Oprócz tego zajmujemy się utrzymaniem bieżącym (np. wynikającym z przepisów kolejowych i branżowych) i usuwaniem awarii, a także okresowymi przeglądami zarówno zbiorników jak i podwozi, których terminy są  ściśle określone.

Kolejną usługą w naszej ofercie jest czyszczenie cystern i wagonów towarowych, które wykorzystywane są do transportu szerokiej gamy surowców, produktów naftowych i chemicznych.