MAKSYMALNA DOSTĘPNOŚĆ DZIĘKI KOMPLEKSOWEMU SERWISOWI.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za Państwa TCO (całkowity koszt użytkowania) i stawiamy go w centrum naszego podejścia do klienta – dążymy do maksymalnej dostępności wagonów i najkrótszych możliwych okresów serwisowania. Maksymalna dostępność osiągana jest za pomocą wielu różnych rozwiązań oraz szczegółów organizacyjnych. Firma GATX zaimplementowała prewencyjny system utrzymania i na miejscu prowadzi szkolenia dla klientów w zakresie ładowania i rozładowywania wagonów.

Dzięki temu często udaje się zapobiec uszkodzeniom wagonów podczas ich użytkowania. Jeśli naprawa jest konieczna, klient otrzyma szybką i szczegółową informację o przewidywanym okresie wyłączenia wagonu z użytku – który może być zredukowany dzięki wykorzystaniu mobilnych serwisów naprawczych. Sieć własnych warsztatów, w połączeniu ze sprawdzonymi partnerami, gwarantuje szybką i opłacalną naprawę. 

Na życzenie klienta organizujemy czyszczenie zbiorników jednocześnie z zaplanowanymi naprawami, co skraca okres wyłączenia wagonów z użytku. Oczywiście zajmujemy się również transportem wagonów na początku okresu dzierżawy oraz przy okazji serwisowania ich w warsztatach. Przekonajcie się Państwo o naszej wyjątkowej obsłudze.