Utrzymanie wagonów w ruchu: wirtualne inspekcje i przekazywanie

Zespół ds. jakości firmy GRE zazwyczaj podróżuje do zakładów naszych producentów wagonów, co pomaga w zapewnieniu terminowej dostawy Państwa wagonów, spełniając jednocześnie najwyższe standardy jakości.

Zespół ds. jakości firmy GRE zazwyczaj podróżuje do zakładów naszych producentów wagonów, co pomaga w zapewnieniu terminowej dostawy Państwa wagonów, spełniając jednocześnie najwyższe standardy jakości. Jednak związane z COVID-19 ograniczenia w podróżowaniu wprowadzone w całej Europie utrudniły nasz standardowy przebieg pracy. W ciągu dwóch tygodni blokad, które rozpoczęły się w połowie marca, nasz Zespół ds. jakości znalazł sposób na wirtualizację kontroli bez uszczerbku dla jakości w tych trudnych czasach.

Nasz pilotażowy projekt wirtualnych inspekcji został przeprowadzony na 22 nowo wybudowanych, intermodalnych wagonach kolejowych, które zostały poddane inspekcji zdalnej zgodnie z rygorystycznym protokołem. Inspekcja odbyła się w formie wideokonferencji o wysokiej rozdzielczości... z udziałem naszego Zespołu ds. jakości z jednej strony i ekspertów producenta wagonów z drugiej. Zespół konstruktorów przeprowadził szczegółowy spacer inspekcyjny. Podczas transmisji na żywo, zespół GRE przeszedł przez szczegółową listę kontrolną prowadząc zespół producenta. Wcześniej firma GRE wysłała obszerne instrukcje i przeprowadziła testy, aby upewnić się, że wszyscy są przygotowani do przeprowadzenia wirtualnej inspekcji.

Po tym wstępnym pilotażu rozszerzyliśmy zakres wirtualnych inspekcji dla nowo wybudowanych wagonów od innych producentów. Do tej pory przeprowadziliśmy wirtualne inspekcje dla wielu nowych wagonów. Pozwoliło nam to na zrównoważenie opóźnień w łańcuchu dostaw i lepsze zarządzanie podróżami w tym czasie. Idąc dalej, planujemy wznowić fizyczne inspekcje, ale w razie potrzeby wrócić do wirtualnych. Uważamy, że jest to doskonałe narzędzie do przeprowadzania sesji technicznych pytań i odpowiedzi lub rozwiązywania problemów technicznych, znanych nam z przeszłości.

Jest to tylko jeden ze sposobów, w jaki GRE ułatwia swoim klientom leasing wagonów kolejowych.


Odkryj więcej