Bezpieczeństwo wagonów kolejowych

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem nr 1, który przyświeca naszej filozofii biznesowej i stanowi podstawę naszej codziennej pracy.

“Ściśle współpracujemy z wieloma stronami, aby stale ulepszać i rozwijać nasze koncepcje bezpieczeństwa. Nasi klienci i nasze partnerskie zakłady utrzymaniowe otrzymują ciągłe szkolenia i wsparcie od dedykowanych zespołów GATX. Nasz zespół audytorów GATX podróżuje do certyfikowanych zakładów, aby utrzymać wysoką poprzeczkę, którą ustawiliśmy dla zapewnienia jakości utrzymania…”

testimonial_JF
Johann Feindert
CEO GATX Rail Europe

“Oprócz szkoleń praktycznych, zapewniamy również wszelkie niezbędne wyposażenie, a tym samym przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, podejmujemy wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo, a naszej flocie dobry stan techniczny.”

testimonial_JF
Johann Feindert
CEO GATX Rail Europe

Browser oudated

Your web browser (Internet Explorer) is out of date. Please switch to a different, up-to-date browser to experience more security, speed and best user experience on the site.

Okay

Language Selection

Our website is available in other languages too. You can select your preferred language below.
Recommended language for you:
... or choose another language: