Bezpieczeństwo wagonów kolejowych

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem nr 1, który przyświeca naszej filozofii biznesowej i stanowi podstawę naszej codziennej pracy.

“Ściśle współpracujemy z wieloma stronami, aby stale ulepszać i rozwijać nasze koncepcje bezpieczeństwa. Nasi klienci i nasze partnerskie zakłady utrzymaniowe otrzymują ciągłe szkolenia i wsparcie od dedykowanych zespołów GATX. Nasz zespół audytorów GATX podróżuje do certyfikowanych zakładów, aby utrzymać wysoką poprzeczkę, którą ustawiliśmy dla zapewnienia jakości utrzymania…”

testimonial_JF
Johann Feindert
CEO GATX Rail Europe

“Oprócz szkoleń praktycznych, zapewniamy również wszelkie niezbędne wyposażenie, a tym samym przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, podejmujemy wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo, a naszej flocie dobry stan techniczny.”

testimonial_JF
Johann Feindert
CEO GATX Rail Europe

Array