Imprint

Ujawnienie informacji zgodnie z §§ 24, 25 Austriackiej Ustawy o Mediach oraz zgodnie z  § 5 Austriackiej Ustawy o Handlu elektronicznym  i § 14 Austriackiego Kodeksu Spółek:

Właściciel strony / publikujący: GATX Rail Austria GmbH
Adres: Am Europlatz 5
Building C
1120 Wiedeń
Austria
Numer telefonu: +43 1 865 66 85 0
Numer Fax: +43 1 865 66 85 91
Adres e-mail: info@gatx.at
Adres strony: www.gatx.eu
Rodzaj działalności: Dzierżawa wagonów kolejowych
Forma Prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Wiedeń
Numer rejestracyjny spółki: FN 230959x
Sąd rejestracyjny spółki:
Sąd Gospodarczy w Wiedniu
Właściwy organ nadzorczy:  Urząd Magistracki 12 Okręgu Miasta Wiedeń
Organizacja branżowa: Izba Handlowa w Wiedniu
Ustawa regulująca działalność: Austriacka Ustawa o Handlu
Numer VAT: ATU 56867028
Członkowie Zarządu: Johann Feindert
Jacek Głowacki
Anna Macidłowska
Wspólnicy: GATX Rail Europe B.V. (100%)
Ogólny cel przekazu: Informacja o Grupie spółek GATX oraz nowych wydarzeniach i rozwoju rynku dzierżawy wagonów oraz rynku transport kolejowego

 

 

Array