Imprint

Ujawnienie informacji zgodnie z §§ 24, 25 Austriackiej Ustawy o Mediach oraz zgodnie z  § 5 Austriackiej Ustawy o Handlu elektronicznym  i § 14 Austriackiego Kodeksu Spółek:

Właściciel strony / publikujący: GATX Rail Austria GmbH
Adres: Am Europlatz 5
Building C
1120 Wiedeń
Austria
Numer telefonu: +43 1 865 66 85 0
Numer Fax: +43 1 865 66 85 91
Adres e-mail: info@gatx.at
Adres strony: www.gatx.eu
Rodzaj działalności: Dzierżawa wagonów kolejowych
Forma Prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Wiedeń
Numer rejestracyjny spółki: FN 230959x
Sąd rejestracyjny spółki:
Sąd Gospodarczy w Wiedniu
Właściwy organ nadzorczy:  Urząd Magistracki 12 Okręgu Miasta Wiedeń
Organizacja branżowa: Izba Handlowa w Wiedniu
Ustawa regulująca działalność: Austriacka Ustawa o Handlu
Numer VAT: ATU 56867028
Członkowie Zarządu: Johann Feindert
Jacek Głowacki
Anna Macidłowska
Wspólnicy: GATX Rail Europe B.V. (100%)
Ogólny cel przekazu: Informacja o Grupie spółek GATX oraz nowych wydarzeniach i rozwoju rynku dzierżawy wagonów oraz rynku transport kolejowego

 

 

Browser oudated

Your web browser (Internet Explorer) is out of date. Please switch to a different, up-to-date browser to experience more security, speed and best user experience on the site.

Okay

Language Selection

Our website is available in other languages too. You can select your preferred language below.
Recommended language for you:
... or choose another language: