O firma
Intro
railcar leasing made easier
GATX Rail Europe. Prosty leasing wagonów.
Flota i Usługi

Około 240 klientów z różnych branż korzysta z ponad 29 000 cystern i wagonów towarowych GRE. Dostarczamy wydajne, przyjazne dla środowiska, bezpieczne i konkurencyjne cenowo rozwiązanie w porównaniu z innymi rodzajami transportu. W jaki sposób?

O GATX Rail Europe

Poznajcie GATX Rail Europe.

Kamienie milowe naszej firmy

Nasza historia

1898
GATX Corporation założona w Chicago, USA jako leasingodawca wagonów kolejowych

Z biegiem lat Spółka inwestowała i wyzbywała się działalności przemysłowej, finansowej i leasingowej, ale od momentu powstania zawsze uważała leasing wagonów kolejowych za swoją podstawową działalność. Ciekawostka: pierwotną inwestycją firmy ponad 125 lat temu był leasing wagonów kolejowych do transportu piwa.

1950
Założenie Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z.o.o. (DEC)

Została założona jako państwowa firma logistyczna, która wspierała ogromne, państwowe rafinerie w Polsce, zaspokajając wszystkie potrzeby w zakresie transportu szynowego.

1991
Założenie Kesselwagen Vermietgesellschaft mbH (KVG)

Powstała w wyniku przejęcia ponad 17 000 cystern z dawnych kolei wschodnioniemieckich KVG w Wiedniu i Hamburgu.

1997
GATX staje się udziałowcem mniejszościowym w KVG

W trakcie restrukturyzacji KVG, GATX Corporation kupiła około 40% udziałów w KVG. Był to ważny krok milowy dla naszej obecności i rozwoju w Europie.

2002 & 2003
GATX przejmuje DEC, integracja KVG

GATX nabył flotę DEC w Polsce.
W następnym roku GATX nabył pozostałe udziały KVG i stał się jedynym właścicielem. W tym samym czasie spółka DEC została włączona do KVG. W rezultacie, GATX stał się jednym z największych właścicieli wagonów cystern i wagonów mineralnych w Europie.

2006
Rodzi się GATX Rail Europe

Istniejemy już od dłuższego czasu, ale w 2006 roku zmieniliśmy marki KVG Wiedeń, KVG Hamburg i DEC, aby stać się GATX Rail Europe. Naszym celem było uproszczenie struktury korporacyjnej i zaspokojenie potrzeb naszych klientów pod jedną silną marką.

2010
GATX Rail Europe staje się jednym

Zreorganizowaliśmy nasze pojedyncze, lokalne działania, aby stać się firmą europejską, w której wszystkie podmioty działają według odpowiednio określonych procesów. Naszym priorytetem jest zapewnienie doskonałej obsługi klienta, bez względu na to, z której części Europy pochodzi zapytanie.

2014
GATX Rail France staje się kolejną strategiczną lokalizacją

Aby dotrzymać obietnicy usług lokalnych, otworzyliśmy nasze biuro w Paryżu, we Francji, aby obsługiwać naszych zachodnioeuropejskich klientów z siedzibą w Belgii i Francji.

2017
Freight Car
Rozbudowa floty

Nasza strategia dotycząca wagonów towarowych została od początku wprowadzona w życie ze stałym naciskiem na zróżnicowanie i poszerzanie oferty dla naszych klientów.

2019
Włączenie WSO do GATX Rail Europe

WSO jest naszym własnym zakładem wykonującym czynności utrzymania i montażu nowych wagonów. Pełna integracja WSO pomaga uprościć procesy administracyjne i wykorzystać wielofunkcyjne możliwości.

2020
Nowe biuro w Amsterdamie aby lepiej wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów

GATX Rail Europe ogłasza otwarcie nowego, strategicznie zlokalizowanego biura w Amsterdamie, w Holandii. Jako węzeł logistyczny dla krajów Beneluksu, nowe biuro jest kluczowym kamieniem milowym w zapewnieniu doskonałej obsługi klienta i wsparcia technicznego dla naszych klientów w tym regionie.

GATX Corporation przejmuje Trifleet, z siedzibą w Dordrecht, Holandia.

2022
GATX Rail Switzerland staje się kolejną strategiczną lokalizacją

Biuro GATX Rail Switzerland GmbH jest nowym nabytkiem wśród naszych punktów strategicznych w 2022 roku, mającym na celu wspieranie, doradztwo i opiekę dla naszych lokalnych oraz transgranicznych klientów.

1898
1950
1991
1997
2002 & 2003
2006
2010
2014
2017
2019
2020
2022

Browser oudated

Your web browser (Internet Explorer) is out of date. Please switch to a different, up-to-date browser to experience more security, speed and best user experience on the site.

Okay

Language Selection

Our website is available in other languages too. You can select your preferred language below.
Recommended language for you:
... or choose another language: