Dostawa wagonu – zapewnienie jakości i szkolenia w pakiecie.

Inspekcje wagonów i związane z nimi usługi wykonywane są przez zespoły GATX w tygodniach poprzedzających dostawę Państwa wagonu. Nasze podejście jest nieco inne w zależności od tego, czy ma to być nowy czy istniejący wagon, jednakże zawsze naszym celem jest doskonały serwis oraz bezpieczne, niezawodne wagony.

Dostawa
delivery
Przekazanie

Browser oudated

Your web browser (Internet Explorer) is out of date. Please switch to a different, up-to-date browser to experience more security, speed and best user experience on the site.

Okay

Language Selection

Our website is available in other languages too. You can select your preferred language below.
Recommended language for you:
... or choose another language: