Dostawa wagonu – zapewnienie jakości i szkolenia w pakiecie.

Inspekcje wagonów i związane z nimi usługi wykonywane są przez zespoły GATX w tygodniach poprzedzających dostawę Państwa wagonu. Nasze podejście jest nieco inne w zależności od tego, czy ma to być nowy czy istniejący wagon, jednakże zawsze naszym celem jest doskonały serwis oraz bezpieczne, niezawodne wagony.

Dostawa
delivery
Przekazanie

Array