Kolejny kamień milowy w dywersyfikacji floty: GATX otrzymał zamówienie od Lenzing AG na 22 wagony Snps cars do transportu dłużycy drewnianej.

Array