WAGONY DO PRODUKTÓW SYPKICH

Zależnie od wrażliwości towaru na działanie wilgoci, posiadamy w naszej ofercie zarówno wagony otwarte, jak i zamknięte, których konstrukcja pozwala na wykorzystanie na wszystkich terminalach. Niewielka masa własna umożliwia załadunek bardzo dużych ilości towaru o masie nawet do 56 ton. Wagony są rozładowywane grawitacyjnie lub za pomocą sterowanych pneumatycznie klap rozładunkowych.

Nasze wagony nadają się do przewozu różnego typu towarów jak na przykład węgiel, koks, tłuczeń, grys, piasek, ziarno oraz produkty żywnościowe.

hopper cars 8549

Wagony do produktów sypkich

8549 (Faccns; 90 t)

Typ wagonu Faccns
Pojemność 49 m³
Masa własna 21,5 t
Masa całkowita 90 t
Długość ze zderzakami 12.680 mm
Długośc otworu załadunkowego 10.252 mm

Długość otworu rozładunkowego (na klape) 

1.000 mm
Typ GATX 8549

Wagony do produktów sypkich

8575 (Fals; 80 t)

Typ wagonu Fals
Pojemność 75 m³
Masa własna 24,5 t
Masa całkowita 80 t
Długośc ze zderzakami 12.790 mm
Długość otworu załadunkowego 10.960 mm
Długość otworu rozładunkowego  4.796 mm
Typ GATX 8575

Wagony do produktów sypkich

8586A (Falns; 90 t)

Typ wagonu Falns
Pojemność 86 m³
Masa własna 24,7 t
Masa całkowita 90 t
Długość ze zderzakami 13.500 mm
Długość otworu załadunkowego 12.795 mm
Długość otworu rozładunkowego (na klapę) 5.430 mm
Typ GATX 8586A

Wagony do produktów sypkich

8586B (Falns; 90 t)

Typ wagonu Falns
Pojemność 86 m³
Masa własna 26,0 t
Masa całkowita 90 t
Długość ze zderzakami 13.500 mm
Długość otworu załadunkowego 12.820 mm
Długość otworu rozładunkowego (na klapę)  5.325 mm
Typ GATX 8586B

Wagony do produktów sypkich

Tadns; 82,5 m³

Typ wagonu Tadns
Pojemność 82,5 m³
Masa własna 24,1 t
Masa całkowita 90 t
Długość ze zderzakami  19,040 mm

Wagony do produktów sypkich

Tagnpps; 95 m³

Typ wagonu Tagnpps
Pojemność 95 m³
Masa własność 19,7 t
Masa całkowita 90 t
Długość ze zderzakami  14,800 mm

Wagony do produktów sypkich

Tagnpps; 102 m³

Typ wagonu Tagnpps
Pojemność 102 m³
Masa własna 20,8 t
Masa całkowita 90 t
Długość ze zderzakami  15,400 mm