Imprint

Ujawnienie informacji zgodnie z §§ 24, 25 Austriackiej Ustawy o Mediach oraz zgodnie z  § 5 Austriackiej Ustawy o Handlu elektronicznym  i § 14 Austriackiego Kodeksu Spółek:

Właściciel strony / publikujący:GATX Rail Austria GmbH
Adres:

Am Europlatz 5
Building C
1120 Vienna
Austria

Numer telefonu:+43 1 865 66 85 0
Numer Fax:+43 1 865 66 85 91
Adres e-mail:info@remove-this.gatx.at
Adres strony:www.gatx.eu
Rodzaj działalności:Dzierżawa wagonów kolejowych
Forma Prawna:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:Wiedeń
Numer rejestracyjny spółki:FN 230959x
Sąd rejestracyjny spółki:Sąd Gospodarczy w Wiedniu
Właściwy organ nadzorczy:Urząd Magistracki 12 Okręgu Miasta Wiedeń
Organizacja branżowa:Izba Handlowa w Wiedniu
Ustawa regulująca działalność: Austriacka Ustawa o Handlu
Numer VAT:ATU 56867028
Członkowie Zarządu:

Johann Feindert
Jacek Głowacki
Anna Macidłowska

Wspólnicy:GATX Rail Europe B.V. (100%)
Ogólny cel przekazu:Informacja o Grupie spółek GATX oraz nowych wydarzeniach i rozwoju rynku dzierżawy wagonów oraz rynku transport kolejowego