CYSTERNY DO PRODUKTÓW CHEMICZNYCHDo płynnych chemikaliów organicznych i nieorganicznych.
czytaj więcej
CYSTERNY DO PRODUKTÓW NAFTOWYCHDo bardzo ciężkich surowców i produktów naftowych.
czytaj więcej
CYSTERNY GAZÓW SKROPLONYCHDo gazów skroplonych i mieszanin gazów chłodzących.
czytaj więcej