Wagony typu węglarka
Intro

Do kruszywa i żwiru lub innego rodzaju ładunków masowych.

Wagony Typu Weglarka

Array