Wagony do Produktów Sproszkowanych

Uacns / GATX typ 8099

Popioły (np. popioły lotne) Pył węgla brunatnego Soda lekka Sproszkowany węgiel brunatny

Nowoczesny czteroosiowy wagon przeznaczony do transportu różnych materiałów pyłowych; posiada dopuszczenie do przewozu towarów niebezpiecznych. Oprócz pyłu z węgla brunatnego można nim przewozić między innymi popiół, pył pofiltracyjny, wapno gaszone o gęstości nasypowej 0,7 t/m³, mąkę pszenną, nawozy sztuczne czy mąkę marmurową.

Szczegóły produktu
Pojemność 128,0 m³
Masa własna 20,5 t
Masa ładunku 69,5 t
Masa całkowita 90,0 t
Długość ze zderzakami 20.840 mm
Materiał zbiornika AW-5186
Pneumatyczny rozładunek Tak

Browser oudated

Your web browser (Internet Explorer) is out of date. Please switch to a different, up-to-date browser to experience more security, speed and best user experience on the site.

Okay

Language Selection

Our website is available in other languages too. You can select your preferred language below.
Recommended language for you:
... or choose another language: