Nasze zespoły są zaangażowane w rozwój kolei w Europie.

Tworząc unikalne partnerstwa i dołączając do kluczowych organizacji branżowych, pomagamy tworzyć zrównoważoną technologię kolejową, wyznaczać nowe standardy i rozwijać społeczność kolejową. Zgodnie z wartościami i filozofią bezpieczeństwa GATX, nasz zaangażowany zespół niestrudzenie pracuje inicjując międzynarodową wymianę pomysłów i współpracuje nad międzyorganizacyjnymi inicjatywami w zakresie bezpieczeństwa.

Stowarzyszenia, których GATX jest częścią i/lub z którymi ściśle współpracuje
UIP – Międzynarodowe Stowarzyszenie Właścicieli Wagonów
Stowarzyszenie parasolowe reprezentujące ponad 250 posiadaczy wagonów towarowych i ECM posiadających ponad 220 000 wagonów towarowych. UIP reprezentuje interesy swoich członków na poziomie międzynarodowym.
więcej
VPI – Austriackie Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Wagonów, GATX sprawuje prezydenturę
Centralna reprezentacja interesów niezależnych posiadaczy wagonów w kolejowym transporcie towarowym. Reprezentuje interesy obecnie ponad 50 członków w kraju i za granicą.
więcej
VPI – Niemieckie Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Wagonów
VPI reprezentuje interesy prywatnych właścicieli wagonów towarowych w Niemczech. Dbamy o dobre techniczne, prawne i eksploatacyjne warunki ramowe w kolejowym transporcie towarowym.
więcej
VAP – Szwajcarskie Stowarzyszenie Właścicieli Wagonów
Reprezentuje interesy około 300 organizacji z branży załadunku i logistyki, przewożących towary dowolną kombinacją transportu kolejowego, drogowego, morskiego i lotniczego.
więcej
ASSOFERR – Włoskie Stowarzyszenie Właścicieli Wagonów
ASSOFERR powstała w wyniku połączenia dwóch stowarzyszeń ASSOCARRI i SUNFER, które do tej pory reprezentowały interesy przewoźników z sektora prywatnych wagonów kolejowych.
więcej
AFWP – Francuskie Stowarzyszenie Właścicieli Wagonów
Broni interesów posiadaczy i właścicieli wagonów oraz warsztatów naprawczych. AFWP liczy 75 członków, którzy reprezentują posiadaczy 45.000 wagonów towarowych oraz 21 warsztatów naprawczych.
więcej
SWP – Polskie Stowarzyszenie Wagony Prywatne, GATX sprawuje prezydenturę
Celem SWP jest dbanie o wspólne interesy właścicieli lub użytkowników wagonów kolejowych, a także wszystkich innych podmiotów zajmujących się prywatnymi pojazdami oraz reprezentowanie ich wobec organów rządowych, organizacji lub osób trzecich, zarówno w kraju, jak i w Europie.
więcej
UIC – Międzynarodowy Związek Kolei
Światowe stowarzyszenie zawodowe reprezentujące sektor kolejowy i promujące transport kolejowy. UIC przewodzi innowacyjnemu i dynamicznemu sektorowi, pomagając członkom w osiąganiu dalszych sukcesów i możliwości.
więcej
CER – Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej
Reprezentuje interesy swoich członków na scenie kształtowania polityki UE, w szczególności wspiera poprawę otoczenia biznesowego i regulacyjnego dla europejskich operatorów kolejowych i przedsiębiorstw infrastruktury kolejowej.
więcej
ERFA – Europejskie Stowarzyszenie Kolejowego Transportu Towarowego
ERFA reprezentuje prywatne i niezależne przedsiębiorstwa kolejowe z całej Europy i jest głosem nowych podmiotów wspierających europejską wizję zliberalizowanego rynku kolejowego.
więcej
ERA – Europejska Agencja Kolejowa
Agencja Kolejowa UE jest upoważniona do wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa i autoryzacji typu pojazdu ważnych w wielu krajach europejskich oraz do zapewnienia interoperacyjnego europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym w ramach rozwoju i wdrażania jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.
więcej
GCU – Ogólna Umowa o Użytkowaniu Wagonów Towarowych
Generalna umowa użytkowania wagonów (GCU) jest wielostronną umową opartą na międzynarodowej konwencji COTIF 1999 i załączniku CUV. GCU określa wzajemne prawa i obowiązki posiadaczy wagonów (K) i przewoźników kolejowych (RU) w odniesieniu do użytkowania kolejowych wagonów towarowych jako środka transportu w całej Europie i poza nią.
więcej
Pro Rail Alliance – Najbardziej niezwykłe stowarzyszenie transportowe w Niemczech
Zrzesza ona 24 organizacje non-profit i ponad 150 przedsiębiorstw kolejowych, które wspólnie dążą do wspierania i poprawy ruchu kolejowego w Niemczech. Główny cel, jakim jest zwiększenie ruchu kolejowego, sprzyja również ochronie klimatu, dlatego niemieckie władze podatkowe klasyfikują je jako organizację non-profit.
więcej
IBS – Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Kolejowego Transportu Towarowego
Stowarzyszenie IBS powstało w 1996 roku jako organizacja firm spedycji kolejowej i jest obecnie tworzone przez około 60 firm członkowskich z 16 krajów.
więcej
UIRR – Międzynarodowy Związek Transportu Kombinowanego Drogowo – Kolejowego
Międzynarodowy Związek Transportu Kombinowanego Drogowo – Kolejowego (UIRR) jest stowarzyszeniem branżowym dla sektora transportu kombinowanego w Brukseli. Jego członkami są operatorzy transportu kombinowanego i terminale transportu kombinowanego.
więcej
RSRD² – Źródłowa baza danych taboru kolejowego
W imieniu UIP i pod kierownictwem GATX, referencyjna baza danych taboru kolejowego (RSRD2) stała się wiodącym w Unii Europejskiej portalem internetowym zawierającym dane referencyjne taboru kolejowego oraz dane dotyczące wydajności wagonów.
więcej
BVL – Bundesvereinigung Logistik
BVL – Supply Chain Network to otwarta sieć ludzi, którzy aktywnie angażują się w efektywną współpracę w zglobalizowanej gospodarce. Jej głównym celem jest przekazanie znaczenia zarządzania łańcuchem dostaw i logistyki – a także promowanie ich stosowania i rozwoju.
więcej
RAILTALKS.
RAILTALKS. oznacza silnych partnerów i tworzenie połączeń między właściwymi ludźmi w celu inicjowania wspólnych projektów.
więcej
SGKV – Studiengesellschaft für den Kombinierten Verkehr
Studiengesellschaft für den Kombinierten Verkehr e.V. (SGKV) dąży do promowania interesów intermodalnych i racjonalnych łańcuchów transportowych. Celem stowarzyszenia jest wzmocnienie i dalszy rozwój transportu kombinowanego poprzez połączenie badań i praktyki.
więcej

Browser oudated

Your web browser (Internet Explorer) is out of date. Please switch to a different, up-to-date browser to experience more security, speed and best user experience on the site.

Okay

Language Selection

Our website is available in other languages too. You can select your preferred language below.
Recommended language for you:
... or choose another language: