Nasze zespoły są zaangażowane w rozwój kolei w Europie.

Tworząc unikalne partnerstwa i dołączając do kluczowych organizacji branżowych, pomagamy tworzyć zrównoważoną technologię kolejową, wyznaczać nowe standardy i rozwijać społeczność kolejową. Zgodnie z wartościami i filozofią bezpieczeństwa GATX, nasz zaangażowany zespół niestrudzenie pracuje inicjując międzynarodową wymianę pomysłów i współpracuje nad międzyorganizacyjnymi inicjatywami w zakresie bezpieczeństwa.

Stowarzyszenia, których GATX jest częścią i/lub z którymi ściśle współpracuje
UIP – Międzynarodowe Stowarzyszenie Właścicieli Wagonów
Stowarzyszenie parasolowe reprezentujące ponad 250 posiadaczy wagonów towarowych i ECM posiadających ponad 220 000 wagonów towarowych. UIP reprezentuje interesy swoich członków na poziomie międzynarodowym.
więcej
VPI – Austriackie Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Wagonów, GATX sprawuje prezydenturę
Centralna reprezentacja interesów niezależnych posiadaczy wagonów w kolejowym transporcie towarowym. Reprezentuje interesy obecnie ponad 50 członków w kraju i za granicą.
więcej
VPI – Niemieckie Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Wagonów
VPI reprezentuje interesy prywatnych właścicieli wagonów towarowych w Niemczech. Dbamy o dobre techniczne, prawne i eksploatacyjne warunki ramowe w kolejowym transporcie towarowym.
więcej
VAP – Szwajcarskie Stowarzyszenie Właścicieli Wagonów
Reprezentuje interesy około 300 organizacji z branży załadunku i logistyki, przewożących towary dowolną kombinacją transportu kolejowego, drogowego, morskiego i lotniczego.
więcej
ASSOFERR – Włoskie Stowarzyszenie Właścicieli Wagonów
ASSOFERR powstała w wyniku połączenia dwóch stowarzyszeń ASSOCARRI i SUNFER, które do tej pory reprezentowały interesy przewoźników z sektora prywatnych wagonów kolejowych.
więcej
AFWP – Francuskie Stowarzyszenie Właścicieli Wagonów
Broni interesów posiadaczy i właścicieli wagonów oraz warsztatów naprawczych. AFWP liczy 75 członków, którzy reprezentują posiadaczy 45.000 wagonów towarowych oraz 21 warsztatów naprawczych.
więcej
SWP – Polskie Stowarzyszenie Wagony Prywatne, GATX sprawuje prezydenturę
Celem SWP jest dbanie o wspólne interesy właścicieli lub użytkowników wagonów kolejowych, a także wszystkich innych podmiotów zajmujących się prywatnymi pojazdami oraz reprezentowanie ich wobec organów rządowych, organizacji lub osób trzecich, zarówno w kraju, jak i w Europie.
więcej
UIC – Międzynarodowy Związek Kolei
Światowe stowarzyszenie zawodowe reprezentujące sektor kolejowy i promujące transport kolejowy. UIC przewodzi innowacyjnemu i dynamicznemu sektorowi, pomagając członkom w osiąganiu dalszych sukcesów i możliwości.
więcej
CER – Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej
Reprezentuje interesy swoich członków na scenie kształtowania polityki UE, w szczególności wspiera poprawę otoczenia biznesowego i regulacyjnego dla europejskich operatorów kolejowych i przedsiębiorstw infrastruktury kolejowej.
więcej
ERFA – Europejskie Stowarzyszenie Kolejowego Transportu Towarowego
ERFA reprezentuje prywatne i niezależne przedsiębiorstwa kolejowe z całej Europy i jest głosem nowych podmiotów wspierających europejską wizję zliberalizowanego rynku kolejowego.
więcej
ERA – Europejska Agencja Kolejowa
Agencja Kolejowa UE jest upoważniona do wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa i autoryzacji typu pojazdu ważnych w wielu krajach europejskich oraz do zapewnienia interoperacyjnego europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym w ramach rozwoju i wdrażania jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.
więcej
GCU – Ogólna Umowa o Użytkowaniu Wagonów Towarowych
Generalna umowa użytkowania wagonów (GCU) jest wielostronną umową opartą na międzynarodowej konwencji COTIF 1999 i załączniku CUV. GCU określa wzajemne prawa i obowiązki posiadaczy wagonów (K) i przewoźników kolejowych (RU) w odniesieniu do użytkowania kolejowych wagonów towarowych jako środka transportu w całej Europie i poza nią.
więcej
Pro Rail Alliance – Najbardziej niezwykłe stowarzyszenie transportowe w Niemczech
Zrzesza ona 24 organizacje non-profit i ponad 150 przedsiębiorstw kolejowych, które wspólnie dążą do wspierania i poprawy ruchu kolejowego w Niemczech. Główny cel, jakim jest zwiększenie ruchu kolejowego, sprzyja również ochronie klimatu, dlatego niemieckie władze podatkowe klasyfikują je jako organizację non-profit.
więcej
IBS – Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Kolejowego Transportu Towarowego
Stowarzyszenie IBS powstało w 1996 roku jako organizacja firm spedycji kolejowej i jest obecnie tworzone przez około 60 firm członkowskich z 16 krajów.
więcej
UIRR – Międzynarodowy Związek Transportu Kombinowanego Drogowo – Kolejowego
Międzynarodowy Związek Transportu Kombinowanego Drogowo – Kolejowego (UIRR) jest stowarzyszeniem branżowym dla sektora transportu kombinowanego w Brukseli. Jego członkami są operatorzy transportu kombinowanego i terminale transportu kombinowanego.
więcej
RSRD² – Źródłowa baza danych taboru kolejowego
W imieniu UIP i pod kierownictwem GATX, referencyjna baza danych taboru kolejowego (RSRD2) stała się wiodącym w Unii Europejskiej portalem internetowym zawierającym dane referencyjne taboru kolejowego oraz dane dotyczące wydajności wagonów.
więcej

__browser_oudated_title__

__browser_oudated_message__

__browser_oudated_cta__

Language Selection

Our website is available in other languages too. You can select your preferred language below.
Recommended language for you:
... or choose another language: