Flota

CYSTERNY DO PRODUKTÓW CHEMICZNYCH

Do płynnych chemikaliów organicznych i nieorganicznych.

czytaj więcej

CYSTERNY DO PRODUKTÓW NAFTOWYCH

Do bardzo ciężkich surowców i produktów naftowych.

czytaj więcej

CYSTERNY GAZÓW SKROPLONYCH

Do gazów skroplonych i mieszanin gazów chłodzących.

czytaj więcej

WAGON TYPU WĘGLARKA

Do kruszywa i żwiru lub innego rodzaju ładunków masowych.

czytaj więcej

WAGONY PLATFORMOWE

Do ciężkich i dużych towarów, takich jak drewno, rury oraz towarów wrażliwych na wilgoć.

czytaj więcej

WAGONY DO PRODUKTÓW SYPKICH

Do produktów takich jak węgiel, żwir, piasek lub ziarno.

czytaj więcej

WAGONY INTERMODALNE

Do każdego typu standardowego kontenera, nadwozia wymiennego lub naczepy.

czytaj więcej

WAGONY DO PRODUKTÓW SPROSZKOWANYCH

Do produktów takich jak wapno, cement lub pył węglowy.

czytaj więcej