CYSTERNY DO PRODUKTÓW NAFTOWYCH Do bardzo ciężkich surowców i produktów naftowych.
czytaj więcej
CYSTERNY GAZÓW SKROPLONYCH Do gazów skroplonych i mieszanin gazów chłodzących.
czytaj więcej
CYSTERNY DO PRODUKTÓW CHEMICZNYCH Do płynnych chemikaliów organicznych i nieorganicznych.
czytaj więcej
WAGONY DO PRODUKTÓW SPROSZKOWANYCH Do produktów takich jak wapno, cement lub pył węglowy.
czytaj więcej
WAGONY DO PRODUKTÓW SYPKICH Do produktów takich jak węgiel, żwir, piasek lub ziarno.
czytaj więcej
WAGON TYPU WĘGLARKA Do kruszywa i żwiru lub innego rodzaju ładunków masowych.
czytaj więcej
WAGONY INTERMODALNE Do każdego typu standardowego kontenera, nadwozia wymiennego lub naczepy.
czytaj więcej
WAGONY PLATFORMOWE Do płynnych chemikaliów organicznych i nieorganicznych.
czytaj więcej